Emir Nedir?

Emir, kullanıcıların belirli bir kripto varlığı almak veya satmak amacıyla vermiş olduğu bağlayıcı nitelikte belirli bir fiyattan alım ya da satım teklifidir.

Emir Defteri Nedir?

Kullanıcıların girmiş olduğu alım veya satım emirleri, emir defterine işlenir. Bitmatrix, her bir kripto varlık için bir emir defteri tutar. Emir defterine kaydedilen alım ve satım emirleri eşleşme yoluyla kesin alıma/satıma dönüşür. Emir defterinde eşleşen alım ve satım emirlerinde gerçekleşen en son fiyat, piyasa fiyatıdır. Emirler işlem görmeden önce kullanıcı tarafından iptal edilebilir.

Emirlerin emir defterine işlenmesinde fiyat ve zaman önceliği esası geçerlidir.

Emirlerde Fiyat Önceliği

Fiyat yönünden, düşük satım emirleri ve yüksek alım emirleri diğerlerine göre önceliklidir. Örneğin, bir varlıkla ilgili emir defterine girilen satış emirleri 100 TL, 101 TL ve 102 TL olsun. 100 TL’lik satım emri diğer emirlere göre daha önce gerçekleşecektir. Aynı örneğin alım emri olduğunu varsaydığımızda, 102 TL’lik alım emri önceliğe sahiptir. Piyasa emirleri, limit emirlere göre zaman önceliğine sahiptir.

Emirlerde Zaman Önceliği

Zamansal olarak aynı fiyattan en önce girilen emir, diğerlerine göre önceliklidir. Örneğin, (A) kullanıcısı bir varlık için saat 10:00’da 100 TL’lik alım emri girmiş olsun. (B) Kullanıcısı da 10:01’de yine 100 TL’lik alım emri girdiğinde, (A) kullanıcısı (B)’ye göre öncelikli olup ilk gerçekleşme hakkına sahiptir.

Emirlerde Geçerlilik Süresi

Emir defterine girilen emirler, kullanıcı tarafından iptal edilmediği takdirde 30 gün boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında işlem görmeyen emirler, Sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Emir Tipleri

Kullanıclar, dört tipte emir girişi yapabilir.

  • Piyasa (Market) Emri
  • Limit Emir
  • Fiyat Koşullu Emir (Stop Limit)
  • Multi Emir (Spread)

 

Piyasa Emri

Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Emir miktarı karşılanana kadar karşı taraftaki en iyi cari fiyatla eşleştirilerek işleme dönüşürler. Piyasa alım emirleri cari en düşük satım fiyatı ile piyasa satım emirleri ise cari en yüksek alım fiyatı ile eşleştirilir.

Limit Emir

Kullanıcının satın alacağı veya satacağı kripto varlık miktarını ve fiyatını birlikte belirttiği emirlerdir. Emrin gerçekleşmeyen bölümü işlem görmedikçe, 30 günlük geçerlilik süresi sonuna kadar emir defterinde kalmaya devam eder.

Limit emirler, piyasa emirlerine göre daha iyi bir fiyattan işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak, limit emirlerin tamamen gerçekleşme garantisi yoktur. Cari fiyatın belirlediğiniz alım (satım) fiyat seviyesine düşmemesi (yükselmemesi) halinde limit emirleriniz işleme dönüşemez.

Örnek: Bir varlığın cari fiyatı 100 TL iken siz bu varlığı 95 TL’ye almak istiyorsunuz. Eğer fiyat 95 TL’ye veya altına düşerse sizin girmiş olduğunuz limit emir, eşleştirme yoluyla 95 TL’den veya daha iyi bir fiyattan otomatik olarak işleme dönüşür. Cari fiyat 95 TL’ye düşmediği sürece girmiş olduğunuz alım emri işleme dönüşmez

Stop Limit Emir

Girilen emrin işleme dönüşebilmesinin koşula bağlandığı emir tipidir. Stop Limit Emirin iki bileşeni vardır: koşul olarak belirlenen fiyat (stop fiyat) ve işlemin gerçekleşmesinin istendiği fiyat (limit fiyat). Bir kripto varlığın piyasa fiyatının koşul olarak girilen düzeye ulaşması, “stop limit” emirin, “limit” emir olarak emir defterine işlenmesini tetikler.

Örnek: 100 TL’ye satın aldığınız bir varlığın bugünkü piyasa fiyatı 130 TL olsun. Şu an kazançlı durumda olsanız da fiyatın artmaya devam edebileceğini düşünüyorsunuz. Fakat diğer yandan da ters bir hareket halinde mevcut kazancınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Böyle bir senaryoda (fiyat yukarı giderse yararlanmak aşağı gitmeye başladığında mevcut kazancınızı realize etmek), stop limit emir girerek kendinizi korumaya alabilirsiniz. Girdiğiniz stop limit emirde; stop fiyatın 120 TL ve limit fiyatın da 115 TL olduğunu varsayalım. Eğer cari fiyat 120 TL veya altına düşerse tetikleyici olay devreye girmiş olacak ve emir defterine 115 TL satışlı limit emriniz işlenecektir. Fiyat düşmeye devam ettiği durumda varlığınızı, mevcut kazancınızın belirli bir bölümünü korumuş şekilde, 15 TL karla 115 TL’den satmış olacaksınız.

Multi Emir (Spread Emir)


Multi emir, kullanıcıların kendi belirlediği fiyat aralığında çoklu limit emir vermesini sağlar. Belirli bir stratejiye dayanan farklı emirleri manuel girmek yerine kullanıcıların bir emirle belirli bir dağılımda (eşit, lineer veya fibonacci dağılım) birden çok emir girebilmesi mümkündür. Kademeli alım ya da satım yapma imkanı sağlar.

Örneğin, fiyatın yükseldiği bir durumda elinizdeki kripto varlığı kısım kısım satmak isteyebilirsiniz. Ayrı ayrı pek çok limit emir girmenin yaratacağı zaman kaybını, tek bir multi emir girmek suretiyle engelleyebilirsiniz. Alım-satım stratejinize bağlı olarak, hangi fiyattan ne kadar kripto varlığı satmak istiyorsanız, multi emir yoluyla dağılımı kendiniz ayarlayarak tek seferde çoklu emir girebilirsiniz.